Актуальні питання конференції

На конференції планується розглянути і обговорити питання за такими напрямами (секції конференції):

 

Секція 1. Історичні витоки статистики, сучасність і перспективи розвитку.  

Секція 2. Статистичні закономірності формування соціально-демографічних процесів.  

Секція 3. Проблеми інформаційного забезпечення аналізу макроекономічних процесів.

Секція 4. Сучасна бізнес-статистика.  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Розроблення методологічних та організаційних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення якості статистичних досліджень та вдосконалення підготовки фахівців-статистиків в сучасних умовах.