VI Міжнародна науково-практична конференція

 «СТАТИСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВІ ВИКЛИКИ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ»  

 

у рамках Міжнародного Форуму EFBM 2.0

«Зміни. Адаптація. Нова економіка»

 

Сучасний світ намагається адаптуватися до нових викликів економічного, соціально-демографічного і поведінкового характеру. Прийняття адекватних управлінських рішень світового та локального масштабу потребує якісного і своєчасного статистичного інформаційно-аналітичного забезпечення.  Учасникам конференції пропонувалось  поділитися своїми науковими результатами та обговорити актуальні питання за такими напрямами:

•  Макроекономічні виклики статистиці

•  Демографія  та соціальна економіка

•  Бізнес- аналітика: зміна концептуальних підходів

•  Статистична освіта: адаптація до нових умов.

30 вересня 2021 року  відбулась VI Міжнародна науково-практична конференція кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії (економічний факультет).

Цього року конференція проходила в он-лайн форматі у відкритому доступі. Завдяки цьому коло учасників розширилося з  44 зареєстрованих до 80 осіб – слухачів і тих, хто бажав приєднатися до дискусії.

Із числа зареєстрованих,  у роботі конференції взяли участь 32 провідних вітчизняних та 2 іноземних вчених і практиків у галузі статистики та аналітики, а також 4 аспіранти і 6 студентів магістерського і бакалаврського рівня. У програмі конференції були також вчені-практики із сфери державної статистики (заступник начальника Головного управління статистики Житомирської області), а також із біометричної статистики (директор з біостатистики Компанії Картезіан-Європа).

Польську статистичну школу  представляли 2-є колег, незмінні учасники конференції, вчені і викладачі Познанського університету економіки та бізнесу. Український науковий осередок – вчені та викладачі: Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Київського національного торговельно-економічного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), Львівського національного університету імені Івана Франка, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Західноукраїнського національного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, а також Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

На конференції обговорювалися проблеми сучасного методологічного  та інформаційного забезпечення статистичного аналізу макроекономічних процесів у контексті гармонізації національної і міжнародної статистики, а також моделювання і прогнозування  соціально-демографічних процесів в умовах поширення пандемії COVID-19.  Робота конференції відбувалась у двох тематичних  секціях.

 Макроекономічні виклики статистиці (модератор:  канд. екон. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Гончар Ігор);

 Демографія та соціальна економіка. Статистична освіта та бізнес-аналітика: адаптація до нових умов (модератор:  канд. екон. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Пальян Зінаїда). 

Відкрила першу секцію спікер Ковтун Наталія –  д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка  темою: «Проблеми статистичного оцінювання ефективності у системі охорони здоров’я».

Довкола цієї теми розгорнулася дискусія з огляду на сучасні виклики світовій і національній системі охорони здоров’я в умовах масового поширення  хвороб інфекційного і неінфекційного характеру. Дискутувалися актуальні питання статистичного оцінювання ефективності у системі охорони здоров’я  у рамках реалізації Україною Програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття» (ціль 3 – «міцне  здоров’я і благополуччя»). У контексті розповсюдження пандемії COVID-19,  доповідачами розглядалась  низка економічних проблем (зміна галузевої структури ВВП, вплив на рівень життя окремих верств населення).

Обговорювались також методологічні питання статистики, зокрема, оцінювання ролі структурних чинників у формуванні тенденцій економічного розвитку. Піднімалися актуальні питання інформаційного забезпечення державної статистики (нові джерела даних у виробництві офіційної статистичної інформації; цифрова трансформація державної статистики з огляду на потреби користувачів інформацією).

Актуальні проблеми соціально-демографічної статистики піднімались на другій секції.   Важливу в історичному  і сучасному аспекті статистико-демографічну проблему окреслив спікер Гладун Олександр – д-р екон. наук, с. н. с., чл.-кор. НАН України, заступник  директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за темою: «Урбанізація України: демографічний вимір».

Результати дослідження дуже своєчасні викликали інтерес слухачів з огляду на запланований у 2023 р. Всеукраїнського перепису населення. 

У продовження теми урбанізації, презентувалася нові підходи до статистичного оцінювання і прогнозування соціально-демографічних процесів в умовах метрополізації.

В контексті досягнення 4 «Цілі розвитку тисячоліття»  – «якісна освіта», активно обговорювалися питання оптимізації освітніх програм підготовки спеціалістів з економічної аналітики та статистики у ЗВО, використання відкритих даних для проектування професійного стандарту та освітніх програм економіста-аналітика.

За результатами роботи конференції прийнято рішення рекомендувати профільним закладам вищої освіти удосконалювати освітні програми  підготовки спеціалістів з економічної аналітики та статистики шляхом забезпечення оптимального співвідношення прикладної, освітньої та наукової підготовки студентів бакалаврського і магістерського рівнів з огляду на сучасну кон’юнктуру ринку праці.