«Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху:

матеріали Міжнародного економічного форуму  EFBM 2019»

 

Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості

  

 В умовах розвитку ринкової економіки та подальшої євроінтеграції завдання статистики полягає не лише у задоволенні інформаційних потреб. Пріоритетним напрямом стає інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень в усіх сферах діяльності. Розширюються аналітичні можливості статистичної інформації, розробляються моделі короткострокових і довгострокових прогнозів. Гармонізується національна система статистичних показників із міжнародними стандартами.

Потребують вирішення проблеми сучасного інформаційного і методологічного забезпечення статистичного аналізу макроекономічних процесів: статистичного потенціалу, забезпечення продовольчої безпеки, інвестування, збалансованості зовнішньої торгівлі, а також ефективності запровадження національних реформ у сфері урядування, розвитку муніципальної інфраструктури, пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, освіти.

Особливої актуальності набувають питання статистичного оцінювання, моделювання і прогнозування демографічних процесів, методологічні та прикладні питання біометричної статистики.

 

МОДЕРАТОР

 Ігор Гончар -  в.о. завідувача кафедри статистики та демографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

СПІКЕРИ

 Ела Лібанова - Академік НАН України

 Олександр Гладун - Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

 Олег Рябцев - Керівник регіонального сервісу підтримки клінічних операцій та клінічної аналітики в Центральній та Східній Європі

 

ПІДСУМКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

дослідницької  секції 6

«Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості»

На сайті дослідницькій секції Форуму зареєструвалося 27 учасників – викладачів вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти, наукових співробітників академічних інститутів, а також представників компанії  Chiltern Clinical Research Ukraine LLC.

У роботі секції 22.05.2019 р. взяли участь 24 особи, у тому числі:  

  • 13 учасників представляли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з них 11 викладачів економічного факультету ( 3 професори, 5 доцентів, 3 асистенти, 1 аспірант і 1 студент магістратури);
  • 1 професор, завідувач кафедри економіки Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія);
  •  1 професор,  завідувач кафедри статистики, Національної академії статистики, обліку та аудиту (Україна);                                                                                             
  • 3 доценти  (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Білоцерківський національний аграрний університет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця);
  • 4 наукових співробітника  дослідницьких інститутів (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
  • 2 представника компанії  Chiltern Clinical Research Ukraine LLC (Україна).

На секції обговорювалися проблеми сучасного інформаційно-аналітичного і методологічного забезпечення статистичного оцінювання та моделювання соціально-економічних і демографічних процесів в умовах втілення державних реформ  у різних сферах суспільного життя та запровадження міжнародних статистичних стандартів.

Дискутувалися актуальні питання розширення  можливостей інформаційно-цифрової економіки у сфері  урядування, інвестування, розвитку муніципальної інфраструктури, зовнішньої торгівлі, а також у рамках реалізації Україною Програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття» (продовольча безпека і подолання бідності, забезпечення якісної освіти упродовж життя, поліпшення здоров’я матерів тощо).

За результатами роботи дослідницької секції прийнято рішення рекомендувати Державній службі статистики України  у співпраці з науковцями і практиками розробити інформаційне та методичне забезпечення оцінювання ефективності впровадження державних реформ  в економічній сфері, системі місцевого самоврядування, пенсійного забезпечення, охорони здоров’я і освіти.