Конференція 2011 року

«Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості» - з такою промовистою назвою відбулась 19-20 травня 2011 року міжнародна науково-практична конференція в рамках презентації кафедри статистики та демографії економічного факультету.

В роботі конференції взяли участь 68 провідних вітчизняних та іноземних вчених і практиків в галузі статистики з чотирьох країн. Зокрема, три представники польських економічних університетів (м. Краків, Познань), три – з Російської Федерації (Державний університет управління, НДУ «Вища школа економіки», м. Москва), два – з Республіки Білорусь (Білоруський державний економічний університет, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, м. Мінськ). Український науковий осередок представляли вчені та викладачі: КНУ імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного торговельно-економічного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Львівського національного університету ім. І. Франка, Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Буковинської державної фінансової академії, ПВНЗ «Буковинський університет», Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин.

 

 

Почесними гостями конференції були викладачі кафедри статистики Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, а також корифей національної демографічної статистики, автор фундаментальних підручників в цій галузі – доцент Стеценко Софія Григорівна.

 

 

 

Робота конференції зосереджувалась на чотирьох наукових напрямах:

  • історичні витоки статистики, сучасність і перспективи розвитку статистичної методології;
  • статистичні закономірності формування соціально-демографічних процесів;
  • проблеми інформаційного забезпечення аналізу макроекономічних процесів; 
  • сучасна бізнес-статистика.

В рамках конференції активно обговорювались проблемні питання сучасної підготовки фахівців-статистиків у національних вищих навчальних закладах. Окрім того, проводилось засідання круглого столу на тему «Міжнародна співпраця в галузі наукових статистико-демографічних досліджень» з питань:

  1. Національний досвід використання офіційної статистики для досліджень соціально-демографічних явищ і процесів.
  2. Проблемні методологічні питання статистичної обробки та актуалізації матеріалів перепису населення Польщі у 2011 році та України у 2012 році.
  3. Актуальні аспекти дослідження сучасного перебігу демографічних процесів в країнах східної Європи.

Головуючі секціями відзначили сучасний рівень представлених наукових доповідей, а учасники схвально висловились щодо організації конференції.