Конференція 2015 року

   Пленарне засідання конференції було відкрито вступною промовою завідувачки кафедри статистики та демографії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.е.н., професора Ковтун Н.В. У панельній доповіді на тему «Статистика і статистики в сучасному світі: роль, проблеми, перспективи» проф. Ковтун Н.В. зосередилась на сучасних і довгострокових завданнях  підготовки статистиків з огляду на останні законодавчі зміни у системі вищої освіти. В активному обговоренні зазначеної проблеми взяли  участь запрошені гості – керівники центрального та регіональних органів державної статистики України, представники  провідних наукових установ і навчальних закладів, що готують студентів за спеціальністю «Прикладна статистика»:

1. Лібанова Елла Марленівна

Директор  Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В.  Птухи

2.Піщейко Вадим  Олександрович

Перший заступник Голови  Державної служби статистики України

3. Віленчук Раїса Григорівна

Начальник  Головного управління статистики у м. Києві

4. Височан Лілія Павлівна

Начальник  Головного управління статистики у Київській області

5. Герасименко Сергій Сергійович

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і статистики Національної академії управління

6. Гладун Олександр Миколайович

Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В.  Птухи

7. Єлісеєва Оксана Костянтинівна

Завідувачка кафедри статистики Дніпропетровського національного університету імені Олеся  Гончара

8. Михайлов  Володимир Сергійович

Директор науково-дослідного інституту статистичних досліджень

9. Моторин Руслан Миколайович

Завідувач кафедри Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

10. Парадиш Ян

Завідувач кафедри статистики Познанського Економічного університету, Польща.

     Робота ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості» на економічному факультеті була організована за наступними науковими напрямами:

Секція 1. Історичні витоки статистики, сучасність і перспективи розвитку.  

Секція 2. Статистичні закономірності формування соціально-демографічних процесів.  

Секція 3. Проблеми інформаційного забезпечення аналізу макроекономічних процесів.

Секція 4. Сучасна бізнес-статистика.  

     Матеріали учасників конференції опубліковані у збірнику англійською мовою.

    Тема Міжнародної наукової конференції та визначені оргкомітетом основні тематичні напрямки її обговорення викликали значний інтерес серед наукової економічної громадськості України та за її межами. Широке коло професійних учасників конференції знайшло відображення в програмі (додається).

    У ході дискусії учасники конференції дійшли висновку щодо доцільності реформування програми підготовки студентів за спеціальністю «Статистика» згідно із новим класифікатором знань, а також з огляду на зміну системи статистичного аналізу та спостереження сучасних соціально-демографічних та економічних процесів в країні.

    Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники конференції дійшли загального висновку про надзвичайну актуальність, методологічну та наукову вагомість проблематики наукової конференції, своєчасність винесення на фахове обговорення її основних тематичних питань.

    Учасники конференції – провідні науковці і практики, висловили подяку за можливість творчого і плідного обговорення нагальних проблем сучасної офіційної статистики, її інтеграції з адміністративною статистикою, а також  фахової підготовки статистиків-аналітиків. В результаті прийнято рішення про необхідність розробки концепції формування статистичної грамотності суспільства, введення її в більш широкий професійний науковий ужиток.

   За результатами роботи конференції підготовлений збірник наукових статей Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Економіка.