Публікації

 

Збірник матеріалів учасників конференції
Усі учасники конференції отримують опубліковані матеріали доповідей 
під час реєстрації учасників за адресою проведення конференції.

 

 

Збірник наукових статей
За результатами конференції заплановано видання фахового збірника наукових праць,
який включений до міжнародних наукометричних баз.
"Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Серія Економіка".

Статті у збірнику друкуються:  українською та англійською мовами.

 

З вимогами оформлення статті Ви можете ознайомитись на сайті віснику.